İhracatta E-fatura Düzenleme Zorunluluğu 01 Temmuz 2017 Tarihinde Başlıyor

İhracatta E-fatura Düzenleme Zorunluluğu 01 Temmuz 2017 Tarihinde Başlıyor.
 
Bilindiği üzere 454 sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin  ‘’İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması’’ başlıklı bölümünde yapılan açıklamalara göre E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler için ihracat işlemlerinde  düzenledikleri faturaların E-Fatura şeklinde düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.  
 
Konu ile ilgili olarak 475 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile uygulama süresi 01. 07. 2017 tarihine ertelenmiş olup, buna göre E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler, mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında düzenledikleri faturaları 01 Temmuz 2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.

Konuya ilişkin tekrar bir süre uzatımı söz konusu değildir.

Saygılarımızla