7020 Sayılı Kanun Kapsamında Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlendiği Tebliğ Yayımlanmıştır

7020 Sayılı Kanun Kapsamında Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlendiği Tebliğ Yayımlanmıştır
 
3 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 1 seri numaralı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği" ile Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.
 
7020 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kesinleşmiş kamu alacaklarına ilişkin düzenlemeler  yapılmış olup, 31 Mart 2017 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergiler veyahut beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi, vergi cezaları, gecikme zammı ve faizleri gibi feri alacakları kapsamaktadır. Bu düzenlemelere ilişkin usul ve esasların yer aldığı söz konusu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
Lütfen Tıklayınız
 
Saygılarımızla