Acente ya da Armatör Firmalar Tarafından Gemi Kaptanlarına Yapılan Nakit Ödemelerin Tevsiki Hakkında

Bilindiği üzere; Acente yada armatör firmalar tarafından gemi kaptanlarına yapılan nakit ödemelerin Vergi Usul Kanunu Mükerrer 257. maddesi ve ilgili tebliğler  çerçevesinde  bankalar, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsikinin zorunlu olup olmadığı özellikle denizcilik sektöründeki firmalar açısından önem arz etmekte, bu konuda İdare ile uyuşmazlıklar yaşanmaktaydı.
 
Konuya ilişkin olarak Müşavirliğini yaptığımız Deniz Ticaret Odası adına Gelir İdaresi Başkanlığı ile görüşmelerde  bulunulmuş ve ekte yer alan görüş yazısı temin edilmiştir. Sonuç olarak özelge niteliğinde olmayan bu görüşünde İdare ; 7.000 TL üzerindeki ödemelerin bir makbuzla belgelendirilmesi ve armatör yada işletici tarafından acenteye yapılan ödemelere ilişkin dekontların da bu makbuza eklenmesi şartı ile  Kaptan Avanslarını;  459 nolu VUK tebliği çerçevesinde tevsik edilme kapsamının dışında tutmuştur.   
 
Saygılarımızla
 
 
Sirkülerimize konu  olan Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait görüş yazısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 


 
  Lütfen Resimleri Görüntüleyiniz