471 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hakkında Bildiri

 
 
21/6/2016 tarihli ve 29749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 471 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin hususlara yer verilmiştir.

 
Söz Konusu Tebliğe Aşağıdaki Linkten Ulaşabilirsiniz,

 
 
 Lütfen Resimleri Görüntüleyiniz