Veraset Ve İntikal Vergisi İstisna Tutarlariı

01.01.2014 tarihinden itibaren  Veraset - İntikal Türü İstisna Tutarı
   
Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 146.306.-TL
Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 292.791.-TL
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.371.-TL
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde

3.371.-TL

   
01.01.2013 tarihinden itibaren  Veraset - İntikal Türü İstisna Tutarı
   
Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 140.774.-TL
Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 281.720.-TL
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.244.-TL
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 3.244.-TL

 

Yorum girebilirsiniz

 Security code