Sakatlık İndirimi

2014 yılı için geçerli olan engellilik indirimi tutarları;

Birinci derece engelliler için

800 TL,

İkinci derece engelliler için

400 TL,

Üçüncü derece engelliler için

190 TL.

 (30.12.2013 gün ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 285 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği) Çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgari % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgari % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır ve engellilik dereceleri itibarıyla belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.
 

2013 yılı için geçerli olan engellilik indirimi tutarları;

Birinci derece engelliler için

800 TL,

İkinci derece engelliler için

400 TL,

Üçüncü derece engelliler için

190 TL.

 (31.12.2012 gün ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 284 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği)Çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgari % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgari % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır ve engellilik dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.

 

Yorum girebilirsiniz

 Security code