Fatura Düzenleme Haddi

 

01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere

800,00 TL

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin yukarıdaki hadleri geçmesi veya bedeli bu hadlerden az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya iş yapanın fatura vermesi mecburidir.

 

Dönemi

 Tebliğ

 

2013

(VUK Genel Tebliği Sıra No: 422) 

800,00 TL

2012

(VUK Genel Tebliği Sıra No: 411) 

770,00 TL