Defter Tutma Hadleri

 

BENDİ

 2013 YILI

 2014 YILI

YILLIK MAL ALIŞLARI TOPLAMI

150.000.-TL

150.000.-TL

YILLIK MAL  SATIŞLARI TOPLAMI

200.000.-TL

200.000.-TL

HİZMET G.SAFİ HASILAT

   80.000.-TL 

   80.000.-TL 

1.VE 2. BİRLİKTE YAPILMASI HALİNDE İŞ HASILATININ

 

150.000.-TL

 

 150.000.-TL

BEŞ KATI İLE YILLIK SATIŞ TUTARININ TOPLAMI  

 

DAYANAĞI

VUK- 419 Sıra Nolu Genel Tebliği

VUK- 432 Sıra Nolu Genel Tebliği

 

NOT: Tabloda belirtilen rakamların altında kalanlar işletme hesabına göre defter tutar. İsteyen mükellefler bu miktarlara bağlı kalmaksızın bilanço esasına göre defter tutabilirler. II. sınıfa dahil tüccarların, bir hesap döneminin iş hacmi VUK 177'nci maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette fazla olursa veya arka arkaya iki dönemin iş hacmi VUK 177'nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20'ye kadar bir fazlalık gösterirse şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak 1. sınıfa geçerler.

Yorum girebilirsiniz

 Security code