Damga Vergisi Oranları

2014 - Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
Akitlerle ilgili kağıtlar  
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:  
1. Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler              (Binde 9,48)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)                                                                   (Binde 1,89)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri                                           (Binde 9,48)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler                                              (Binde 9,48)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)                                                    (Binde 1,89)
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (Binde 1,89)
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:  
1. Tahkimnameler                                                                       41,20 TL
2. Sulhnameler                                                                             41,20 TL
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                          231,10 TL

 

Yorum girebilirsiniz

 Security code