Sözleşmelerde Bedelin TL Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar


Sözleşmelerde Bedelin TL Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar

13.09.2018 tarih ve 30534 sayılı resmi gazete de yayınlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararına göre,
 
Türkiye'de yerleşik kişilerin”, “Bakanlıkça belirlenen haller dışında”, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacaktır.
 
 
13.09.2018 tarihinden itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce düzenlenmiş  sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenecektir.
 
 
Bu sebeple eski sözleşmelerin revize edilmesi ve yeni sözleşme düzenlenmesi için  Bakanlığa tanınan istisna yetkisi açıklanana kadar beklenmesinde fayda vardır ; eski sözleşmelere istinaden 13.10.2018 tarihine kadar döviz cinsinden düzenlenen sözleşmeler kapsamında fatura düzenlenmeye devam edilebilecektir.
 
 
Saygılarımızla