KDV İade Sisteminde de İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Zorunlu Olabilir


KDV İade Sisteminde de  İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Zorunlu Olabilir
 
Bilindiği üzere mevcut uygulamada İhracattan doğan KDV İade taleplerinde , ihracat bedellerinin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi ve Döviz Alım Belgesine bağlanması şeklinde bir zorunluluk uygulanmamaktadır.
 
Bununla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığınca 4 Eylül 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) ile ihracat bedellerinin fiili ihracat tarihinden itibaren 180 gün içinde yurda getirilmesi ve tutarın % 80’inin bankaya satılması zorunlu hale gelmiştir.
 
Vergi İdaresi ile yapılan görüşmelerde KDV mevzuatında bir değişiklik yapılmadığı için mevcut durumda söz konusu zorunluluğun aranılmadığı ancak Bakanlık ile görüşmelerin devam ettiği öğrenilmiştir. Bakanlığın görüşüne göre ihracattan doğan KDV  iadelerinde dövizin yurda getirilmesi ve %80’nin DAB’ne bağlamasının istenilmesi mümkündür.
 
Bu çerçevede 4 Eylül 2018 tarihinden itibaren yapılan  ihracattan doğan KDV iadelerinde dövizin yurda getirilmesi ve %80’nin DAB’ne bağlaması zorunluluğu olabileceğini buna göre işlem yapılması gerektiğini hatırlatmak isteriz.
 
Saygılarımızla