Gecikme Zammı Aylık %2 Yıllık Tecil Faizi Oranı %22 Olarak Belirlendi


Gecikme Zammı Aylık %2 Yıllık Tecil Faizi Oranı %22  Olarak Belirlendi

5 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 62 sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, yayım tarihinden itibaren aylık % 2 olarak belirlenmiştir.
 
Ayrıca 6 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3) ile yapılan değişikliğe göre halen yıllık %12 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 6 Eylül 2018 tarihinden itibaren yıllık %22 olarak belirlenmiştir.
 
Tecil Faizi
 
Tebliğ ile belirlendiği üzere 6183 sayılı Kanun’un 48. maddesine istinaden 6 Eylül 2018 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %22 oranında tecil faizi uygulanacaktır.
 
6 Eylül 2018 tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile bu tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı (%12) uygulanacaktır.
Aynı şekilde, 6 Eylül 2018 tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, 6 Eylül 2018 tarihine kadar eski tecil faizi oranı (%12), bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %22 tecil faizi oranı uygulanacaktır.
Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu Tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir.

Gecikme Faizi

Tebliğde ayrıca gecikme zammının uygulamasına ilişkin de açıklamalar yapılmıştır.
 
Buna göre, 5 Eylül 2018 tarihinden önce vadesi geldiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan amme alacaklarının bu tarihten itibaren ödenecek kısımlarına ve 5 Eylül 2018 tarihinden itibaren vadesi geldiği halde vadelerinde ödenmeyen amme alacaklarına her ay için ayrı ayrı %2 oranında ve Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda gecikme zammı uygulanacaktır.
Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi uyarınca, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplandığından, 5 Eylül 2018 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) günlük gecikme zammı oranı (2/100/30=)0,000667 olarak uygulanacaktır.
 
Söz konusu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız

Saygılarımızla