7143 Sayılı Kanun ile Yurt Dışından Elde Edilen Bazı Kazançlara Getirilen istisna Süresi 6 Ay Uzatılmıştır


7143 Sayılı Kanun ile Yurt Dışından Elde Edilen Bazı Kazançlara Getirilen istisna Süresi 6 Ay Uzatılmıştır
 
31 Ağustos 2018 tarihli ve 30521 sayılı Resmi Gazete ’de 48 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7143 sayılı Kanun’un 10. maddesinin 13 numaralı fıkrasının (h) bendinde bazı yurt dışı kazançlara ilişkin olarak getirilen geçici süreli istisna uygulamasının süresi bitim tarihinden itibaren 6 ay uzatılmıştır.
 
7143 Sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin 13 üncü fıkrasının (h) bendin kapsamında;
Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların;
  • Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları,
  • Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları,
  • Yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları,
31 Ekim 2018 tarihine kadar elde edilenler de dahil olmak üzere, 18 Mayıs 2018 tarihinden itibaren 31 Aralık 2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesi kaydıyla gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
Ayrıca tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları, 31 Aralık 2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 
 
Buna göre söz konusu sürelerin 6 ay uzatılması sonucu bentte geçen  31 Ekim 2018 tarihi 30 Nisan 2019 tarihine, 31 Aralık 2018 tarihi ise 1 Temmuz 2019 (30 Haziran hafta sonuna geldiği için) tarihine uzamış olmaktadır.

Saygılarımızla