Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Ödeme Zorunluluğu Kaldırılıyor

Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Ödeme Zorunluluğu Kaldırılıyor
 
 
20 Eylül 2017 tarihli ve 30186 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2017/10718 sayılı “Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılacak Ödemelere İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar” ile serbest bölgelerdeki faaliyetler ile ilgili her türlü ödemenin hem döviz hem de TL ile yapılabileceği açıklanmıştır.
 
Bilindiği üzere 11 Mayıs 2017 tarih 30063 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan  2017/10051 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ile serbest bölgeler ile diğer ülkeler arasında yapılan ticaret haricindeki tüm diğer işlemlerde Türk Lirası zorunluluğu getirilmişti. Söz konusu karar; 20 Eylül 2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile  1 Ekim 2017 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
 
2017/10718 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre 1 Ekim 2017 tarihi itibariyle serbest bölgelerdeki faaliyetler ile ilgili her türlü ödeme döviz veya Türk Lirası ile yapılabilecektir. 
 
Söz konusu karar aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen TıklayınızSaygılarımızla