KDV Beyannamelerinde Belge Türlerinin Sayısının Gösterilmesi Hakkında Duyuru

KDV Beyannamelerinde Belge Türlerinin Sayısının Gösterilmesi Hakkında Duyuru


Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayımlanan duyuru aşağıdaki şekjildedir.
 
01.10.2017 tarihinde uygulamaya konulacak olan (Eylül 2017 vergilendirme dönemi icin) KDV1 beyannamesi yeni versiyonuna belge türleri eklenerek, teslim edilen mal ve hizmetler için düzenlenen belge sayıları istenecektir. Mükelleflerimizin hazırlıklarını buna göre yapmaları gerekmektedir.”
 
Buna göre mükellefler KDV beyannamelerinde , Eylül-2017 döneminden itibaren o ay içinda düzenlemiş oldukları belgelerin türlerine göre sayısını belirtmeleri gerekecektir.

Sonradan bir sorun ve iş yoğunluğu yaşanmaması için,  mükelleflerin muhasebe programcıları ile irtibata geçerek muhasebe kaydı esnasında belge türü işaretlemesi yapılması ve ay sonunda raporlaştırılmasının sağlanması gerekmektedir.



Saygılarımızla