Bayram Tatilinde Çalışmaya Davet Edilen Ancak Bu Davete Geçerli Mazeret Beyan Etmeden Gelmeyen Personele Uygulanabilecek Yasal Hükümler Nelerdir?

Bayram Tatilinde Çalışmaya Davet Edilen Ancak Bu Davete Geçerli Mazeret Beyan Etmeden Gelmeyen Personele Uygulanabilecek Yasal Hükümler Nelerdir ?

Bayram tatilinde mutlaka çalışma zorunluluğunda olan kuruluşlarımızda Bayram çalışmalarına izinsiz ve mazeretsiz gelmeyen personeller hakkında fesih işlemi dahil disiplin kurallarını uygulayabilmemiz için işçileri daha önce (İş sözleşmesi dahil) ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma muvafakatnamesi vermesi gerekir. Yargıtay 9'ncu Hukuk Dairesinin 2013/11894 Esas 2014/7022 Kararı ve 04.03.2014 tarihli kararında taraflar arasındaki iş sözleşmesinin ilgili maddesinde davacının talebi halinde genel tatil günlerinde çalışmayı kabul etmiştir. Dolayısı ile davacının bu kabulü nazari dikkate alındığında genel tatil günlerine denk gelen günlerde mazeretsiz işe gelmemesi davalı işveren yönünden 4857 sayılı iş Kanununun 25/II-g maddesi uyarınca haklı işverenin haklı fesih nedeni oluşmuştur. Dolayısı ile davacı devamsızlığını makul gösterecek mazeretini ispat edememiştir.

Şeklinde hüküm verilmiştir.

İlgili Yargıtay kararına ekte yer verilmiştir.

Bu arada fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile her ne kadar çalışan gerek iş sözleşmesinde ve gerek yazılı olarak vermiş olduğu muvafakatnamesinde taahhütte bulunmuş olsa dahi bu taahhüdünden durumu yazılı olarak işverene bildirmek suretiyle bu tür çalışmalara katılmaktan imtina etme hakkı verilmiştir.

Konuyla ilgili metnin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız


Saygılarımızla