Altına Dayalı Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Kira Sertifikalarından Elde Edilen Kazançlar İçin Tevkifat Oranı %0 Olarak Belirlenmiştir

Altına Dayalı Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Kira Sertifikalarından Elde Edilen Kazançlar İçin Tevkifat Oranı %0 Olarak Belirlenmiştir.
 
27 Eylül 2017 Tarihli ve 30193 Sayılı Resmî Gazete ‘de 2017/10840 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için tevkifat oranı %0 olarak belirlenmiştir.
 
Söz konusu Karar 27.09.2017 tarihinden itibaren geçerli olup, yüzde sıfır oranında stopaj uygulamasının kapsamı genişletilmiştir.
 
Bilindiği üzere 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararın1. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca; geçici 67. maddenin (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (Borsa İstanbul’da) işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere hisse senetleri (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar için % 0 olarak uygulanmaktadır.
 
2017/10840 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %0 tevkifat oranı uygulanan  menkul kıymetlere ;
 
  • Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri
  • 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar da ilave edilmiştir.
 
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 
Lütfen Tıklayınız


Saygılarımızla