2017 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Kullanılacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı


2017 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Kullanılacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı
 
23.10.2017 tarih ve 46 Seri Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2017 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının % 12,37 (yüzde on iki virgül otuz yedi)  olarak tespit edilmesine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.
 
Sirkülerin tam metni aşağıya alınmıştır.
 
Saygılarımızla
 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 46  
Konusu        : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi     : 23/10/2017
Sayısı    : KVK-46 / 2017-4 / Yatırım İndirimi - 33
İlgili olduğu maddeler            : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298
Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A 
Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
İlgili olduğu kazanç türleri    : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç
 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.
 
2017 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı  %12,37 (yüzde oniki virgül otuzyedi) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.