193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ nun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 1.300,99 TL’nin altına düşen hizmet erbabının ücretleri

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ nun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 1.300,99 TL’nin altına düşen hizmet erbabının ücretleri ilave asgari geçim indirimi ile 1.300,99 TL’ye tamamlanacaktır.

Bilindiği üzere 2016 yılının Ocak ayından itibaren bekâr ve çocuksuz olan asgari ücretlilere 1.300,99 TL net ücret ödenmeye başlanmıştır.

2016 yılında asgari ücret tutarında yapılan artış nedeniyle 1.647 TL brüt asgari ücret geliri elde edenler ile 1.751,10 TL’ ye kadar brüt ücret geliri olan hizmet erbabının da elde ettiği ücret gelirleri üzerinden ödemesi gereken gelir vergisi, 2016 yılının Ekim ayından itibaren 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin ikinci dilimi de dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Bu nedenle, söz konusu ücretlilerden bir kısmının eline geçen net ücret tutarı Ekim 2016 ayından itibaren 1.300,99 TL’ nin altına düşmektedir.
26/10/2016 tarihli ve 6753 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanuna eklenen geçici 86 ncı maddede düzenlenen ilave asgari geçim indirimi uygulamasından, 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 1.300,99 TL’ nin altına düşen hizmet erbabı yararlanacaktır.

Gelir vergisi tarifesi nedeniyle ücretlerinde düşüş olsa dahi net ücretleri 1.300,99 TL’ nin altına düşmeyenler bu uygulamadan yararlanamayacaklardır.

Hizmet erbabının, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz izin ve benzeri nedenlerle net ücretinin 1.300,99 TL’ nin altına düşmesi durumunda ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.

Bekar ve çocuksuz personelin Ekim 2016 dönemi ile ilgili örnek çalışmaya aşağıda yer verilmiştir.


Brüt Ücret                                                                                         1.647,00 TL.
Sigorta Primi İşçi Payı                                                                       230,58 TL.
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı                                                       16,47 TL.
Gelir Vergisi Matrahı                                                                          1.399,95 TL.
Gelir Vergisi                                                                                       279,97 TL.
Damga Vergisi                                                                                   12,50 TL.
Kesintiler Toplamı                                                                              539,52 TL.
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz)                                    193,51 TL.
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ)        (Bekar ve Çocuksuz)        1.300,99 TL.
 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. maddesi gereğince yayımlanan sirkülerin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.