Geri Kazanım Katılım Payı Düzenlemesine İlişkin Madde Yürürlüğe Girdi


Geri Kazanım Katılım Payı Düzenlemesine İlişkin Madde Yürürlüğe Girdi
 
10 Aralık 2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan ‘’7153 Sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’un 8. Maddesi  ile bazı ürünlerden “geri kazanım katılım payı” tahsil edilmesi, Bakanlıkça belirlenecek ambalajlar için 01.01.2021 tarihinden itibaren depozito uygulaması , Plastik poşetlerin satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilmesine, ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

8. Madde ile Kanuna “Geri Kazanım Katılım Payı” başlıklı 11. Madde ilave edilmiş olup, bu madde ile şirketlere yurt içinde piyasaya arz edilen ve bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan  ürünlerden geri kazanım katılım payı ödenmesine ilişkin bir mali yükümlülük getirilmiştir.

Geri Kazanım Katılım Payı poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecektir.

Söz konusu listedeki mallar arasında; plastik poşetler, taşıt lastikleri, akümülatörler, piller, bitkisel ve madeni yağlar, bazı elektronik elektrikli eşyalar, ilaçlar ile plastik, metal, kompozit, cam ve ahşap ambalaj maddeleri bulunmakta olup, aşağıdaki gibidir.

1 Sayılı Liste
GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARI
Ürün Cinsi Tutar
Plastik poşet (Plastik alışveriş torbaları) 15 kr./adet
Lastik (Binek araç) 2 TL/adet
Lastik (Otobüs, kamyon, kamyonet, yükleyici ve kazıcı lastikleri ve diğerleri) 4 TL/adet
Lastik (îş makinası lastikleri) 10 TL/adet
Dolgu lastikler 5 TL/adet
Akümülatör (Kurşun asitli olanlar) 20 kr./kg
Akümülatör (Nikel kadmiyumlu olanlar) 50 kr./ kg
Akümülatör (Diğerleri) 5 kr./kg
Çinko karbon piller 2 TL/kg
Alkali silindirik piller 2 TL/kg
Alkali düğme piller 3 TL/kg
Düğme piller çinko-hava ve gümüş oksitli 10 TL/kg
Lityum düğme piller 10 TL/kg
Lityum silindirik şarjlı ve primer pil çeşitleri (Araç bataryaları hariç) 5 TL/kg
Otomotiv pilleri (Kurşun içerenler hariç) 15 TL/kg
Lityum içeren araç bataryaları 15 TL/kg
Diğer şarjlı piller 5 TL/kg
Madeni yağ 50 kr./kg
Bitkisel yağ 10 kr./kg
Elektrikli ve elektronik eşya: Televizyon/Monitör 20 kr./kg
Elektrikli ve elektronik eşya: Bilişim telekomünikasyon ekipmanları (Televizyon ve monitörler hariç) 20 kr./kg
Elektrikli ve elektronik eşya: Aydınlatma ekipmanları 10 kr./adet
Elektrikli ve elektronik eşya: Küçük ev aletleri ve diğerleri 20 kr./kg
Elektrikli ve elektronik eşya: Beyaz eşyalar 25 kr./kg
(Buzdolabı/Soğutucular/îklimlendirme cihazları hariç)
Elektrikli ve elektronik eşya: Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları 30 kr./kg
İlaç 1 kr./kutu veya şişe
Ürün Cinsi Kg Başına Alınacak Tntar (kr.) Adet Başına Alınacak Tutar (kr.)  
PLASTİK AMBALAJ  
İçecek Ambalajları (Adet)      
0,33 litreye kadar   1  
0,3301-0,75 litre arası   2  
0,7501-1,5 litre arası   3  
1,501 litre üzeri   4  
Diğerleri (Poşet Hariç) (kg) 40    
METAL AMBALAJ  
İçecek Ambalajlan (Adet)   3  
Diğerleri (kg) 50    
KOMPOZİT AMBALAJ  
Kâğıt-Karton Ağırlıklı Kompozit İçecek Ambalajları (Adet)      
0,25 litreye kadar   1  
0,2501-0,5 litre arası   2  
0,501 litre üzeri   4  
Diğerleri (kg) 50    
KAĞIT KARTON AMBALAJ (kg) 20    
CAM AMBALAJ  
İçecek Ambalajları (Adet)      
0,25 litreye kadar   1  
0,2501-0,5 litre arası   2  
0,501-1 litre arası   3  
1,01-5 litre arası   5  
5,01 litre üzeri   10  
Diğerleri (kg) 20    
AHŞAP AMBALAJ  
AHŞAP AMBALAJ (Adet)   10
Formun Altı
 
         
 
Listedeki ürünlerden herhangi birinin piyasaya arzının, farklı bir ürünün, malzemenin veya eşyanın ithalatı ile birlikte gerçekleşmesi halinde geri kazanım katılım payı ithalatçıdan tahsil edilecektir. Buna göre Bu ürünlerin ithal edilen eşyanın içerisinde yer alması durumunda da ithalatçıdan geri kazanım katılım payı tahsil edilecektir.
Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi takip eden ayın 15’ine kadar Bakanlığa beyan edilecek ve beyanı takip eden ikinci ayın son gününe kadar Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına ödenecektir. Bu kapsamda ilk beyanın 15 Ocak 2019 tarihinde yapılması gerekmektedir. Zamanında beyan edilmeyen / ödenmeyen katılım payları ise gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.
 
8. Madde ile Kanuna ‘’Depozito’’ başlıklı 12. Madde ilave edilmiş olup, bu madde ile Bakanlığın belirleyeceği ambalajlar için depozito uygulaması 1/1/2021 tarihinden itibaren zorunlu olacaktır. Bu doğrultuda, depozito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satışını gerçekleştiren satış noktaları, depozito uygulaması toplama sistemine katılım sağlamakla yükümlü sayılacaklardır.

Yine 8. Madde ile Kanuna ‘’Poşet Ücreti’’ başlıklı 13. Madde ilave edilmiş olup, bu madde ile plastik poşetlerin satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verileceği düzenlenmiştir.  Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenecek ve her yıl için güncellenecektir.
 
Söz konusu Kanunun ilgili maddesine aşağıda' ki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız

Saygılarımızla