Gazete, Dergi Kitap Vb. Yayınların Elektronik Ortamda Satışında KDV Oranı %18’e Çıkarılıyor


Gazete, Dergi Kitap Vb. Yayınların Elektronik Ortamda Satışında KDV Oranı %18’e Çıkarılıyor
 
19 Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 475 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; gazete ve dergilerin elektronik ortamda satışı ile elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışında KDV oranı % 18 olarak belirlenmiştir.
 
Katma Değer Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listede % 1 oranında, (II) sayılı listede ise % 8 oranında KDV’ye tabi mal ve hizmetler yer almaktadır. Bu listelerde yer almayan diğer mal ve hizmetler ise genel oranda (% 18) KDV’ye tabi bulunmaktadır.
 
Bu  Kararın 1. maddesi ile 2007/13033 sayılı B.K.Kararına ekli (I) sayılı listenin 8. sırası değiştirilerek gazete ve dergilerin elektronik ortamda satışı %1 oranında KDV’ye tabi iken 1.1.2019 tarihinden itibaren %18 oranında KDV’ye tabi tutulacağı belirlenmiştir.
 
Kararın 2. maddesi ile de 2007/13033 sayılı Karara ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” başlıklı bölümünün 14. sırası değiştirilerek elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı %8 oranında KDV’ye tabi iken  1.1.2019 tarihinden itibaren %18 oranında KDV’ye tabi tutulacağı belirlenmiştir.
 
Söz konusu karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız 

Saygılarımızla