7143 Sayılı Kanun’un Varlık Barışına İlişkin Bazı Süreler 6 Ay Uzatıldı


7143 Sayılı Kanun’un Varlık Barışına İlişkin Bazı Süreler 6 Ay Uzatıldı
 
30 Kasım 2018 tarihli ve 30611 mükerrer sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 405 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin on-üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde yer alan süreler, bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmıştır.
 
Buna göre, 7143 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin on-üçüncü fıkrası kapsamında, gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması ile yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine ilişkin bildirim, beyan ve ödeme sürelerinin bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılması sağlanmıştır.
 
Süre uzatımı sonucu yeni süreler aşağıda özetlenmiştir.
 
  • Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bildirim süresi 30 Kasım 2018’den 31 Mayıs 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.
  • Banka ve aracı kurumların, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak % 2 oranında hesapladıkları vergiyi vergi dairelerine beyan edip ödeme süreleri 31 Aralık 2018 tarihine kadar iken bu beyan ve ödeme süresi 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.
  • Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve kanuni defterlerde kayıtlı kredilerin kapatılmasında kullanılmasına ilişkin süre 30 Kasım 2018’den 31 Mayıs 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.
  • Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarının vergi dairelerine beyanı ve kayda alınması işlemleri 30 Kasım 2018 tarihine kadar yapılabiliyor iken bu süre 31 Mayıs 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.
  • Vergi dairelerine beyan edilen söz konusu yurt içi varlıkların değeri üzerinden % 2 oranında tarh edilen verginin ödenme süresi 31 Aralık 2018 tarihinden 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.
 
Saygılarımızla