2019 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret, Sigorta Primine Esas Kazanç ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları Belirlendi


2019 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret, Sigorta Primine Esas Kazanç ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları Belirlendi
 
2019 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 25.12.2018 tarihli son toplantısında tespit edilmiş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın internet sitesinde duyurulmuştur. Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına göre oluşan asgari ücret, sigorta primine esas kazanç tutarı ve asgari geçim indirimi tutarları hakkında bilgiler sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.
 
Asgari Ücret:
 
2019 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarları, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 25 Aralık 2018 tarihli son toplantısında belirlenmiştir. Karara göre, bir çalışanın günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında 85,28 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.
 
Buna göre 2019 yılında uygulanması gereken asgari ücretin aylık brüt tutarı 2.558,40 TL olarak tespit edilmiştir.
 
Dönem Günlük Brüt TL Aylık Brüt TL
01.01.2019 – 31.12.2019 85,28 2.558,40
 
Sigorta Primine Esas Kazanç İçin Aylık Alt ve Üst Sınırlar:
 
5510 sayılı kanunun 82. maddesinde söz konusu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 7,5 katıdır. (6761 sayılı Kanun'un 8. maddesiyle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yukarıda belirtilen hükmünde yer alan "6,5" ibaresi "7,5" olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerlidir.)  Buna göre aylık alt sınır ve üst sınır prime esas kazanç tutarları aşağıdaki gibi olacaktır.
 
Dönem Aylık Alt Sınır (Taban) TL Aylık Üst Sınır (Tavan) TL
01.01.2019 – 31.12.2019 2.558,40 19.188,00
 
Asgari Geçim İndirimi Tutarları:
 
Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde Asgari Geçim İndiriminin tanımı aşağıdaki gibi yapılmıştır;
Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için % 5'idir.( Eşi çalışmayan personelin AGİ çocuk sayısı tavanı 3 çocuktur. Eşi çalışan personelin AGİ çocuk sayısı tavanı 5 çocuktur.)
 
Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın (%15) çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.
 
Takvim yılı için geçerli olan yıllık asgari ücret tutarı: 2.558,40* 12 = 30.700,80 TL’dir.
 
Bu açıklamalara göre 2019 yılında uygulanacak Asgari Geçim İndirimi tutarları ilk dilimdeki %15 oranına göre hesaplandığında aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır.
 
Medeni Durum Tutar TL
Bekar ya da Boşanmış 191,88
Evli, eşi çalışmayan 230,26
Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 259,04
Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 287,82
Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 326,20
Evli, eşi çalışmayan ve 4 veya daha fazla çocuklu 326,20
Evli, eşi çalışan 191,88
Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu 220,66
Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu 249,44
Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu 287,82
Evli, eşi çalışan ve 4  çocuklu 307,01
Evli, eşi çalışan ve 5 veya daha fazla çocuklu 326,20
 
 
Saygılarımızla