Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımına İlişkin Tebliğlerde Değişiklikler Yapılmıştır

 
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımına İlişkin Tebliğlerde Değişiklikler Yapılmıştır
 
21 Aralık 2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 488 ve 489 Sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile Yeni Nesil ÖKC kullanma mecburiyetine İlişkin sırasıyla 426 ve 483 sıra numaralı VUK Genel Tebliğlerinde değişiklikler yapılmıştır.
 
488 sıra numaralı Tebliğ ile 426 sıra numaralı Tebliğin “4. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri” başlıklı bölümünün ikinci paragrafının (c), (d) ve (e) bentlerinde yapılan değişikliklerle;   Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ile yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler hariç; yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanım mecburiyetinin, mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazların mali hafızalarının dolduğu veya mali hafıza değişimini gerektiren durumun oluştuğu tarihten itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde başlayacağı belirlenmiştir.
 
Ayrıca  489 sıra numaralı Tebliğ ile 483 sıra numaralı Tebliğin 3, 4, 5, 6 ve 13. maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre tebliğin aşağıda belirtilen başlıklarında yapılan düzenlemelerle ; Düzenlenen bilgi fişlerinde, müşteri adına düzenlenen ve elektronik ortamda iletilen e-Arşiv Fatura, e-Bilet vb. elektronik belgelerin hangi ortamdan ve nasıl temin edilebileceğine, erişilip görüntülenebileceğine ilişkin bilgilere yer verilmesi gerektiği ve 1/7/2018 tarihinden itibaren (Z) raporlarına ait mali bilgilerin GİB’e elektronik ortamda bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
 
483 numaralı tebliğde değişiklik yapılan başlıklar aşağıdaki gibidir ;
 
  • Mevcut eski nesil ÖKC’leri mali hafızaları doluncaya kadar kullanma imkanı getirilen mükellefler,
  • Mevcut eski nesil ÖKC’lerin mali hafızaları doluncaya kadar kullanılabilmesinin şartları,
  • Perakende mal satışları ile hizmet ifalarına ilişkin bilgilerin GİB’e bildirilme usulü,
  • Tüm satışlarında e-Fatura ve/veya e-Arşiv Fatura düzenleyen mükelleflerin ÖKC kullanım muafiyeti
  • Sorumluluk ve cezai müeyyide
Söz konusu tebliğlere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

488 No'lu VUK Tebliği
489 No'lu VUK TebliğiSaygılarımızla