Transfer Fiyatlandırması Uygulamasında Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasına İlişkin Düzenlemeler YapılmıştırTransfer Fiyatlandırması Uygulamasında Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasına İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır
 
7 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3 seri numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği ile 1 seri numaralı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ”in “6- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Anlaşma Usulü” başlıklı bölümünde değişiklikler yapılmıştır.
 
Söz konusu Tebliğ ile;
 
  • Tek Taraflı, Çift Taraflı ve Çok Taraflı Anlaşmaların tanımına yer verilerek anlaşması sürecine ‘Ön Görüşme’ aşaması eklenmiş,
  • Peşin fiyatlandırma anlaşmalarında izlenen süreçler belirlenmiş
  • Anlaşmanın süresine ilişkin açıklamalar yapılmış
  • Özellik arz eden hususlar belirlenmiştir.
 
 
Söz konusu tebliğ aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
Lütfen Tıklayınız


Saygılarımızla