Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgesinin Birleştirilmesine İlişkin Uygulama 01 Temmuz 2018 Tarihine Ertelenmiştir

Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgesinin Birleştirilmesine İlişkin Uygulama 01 Temmuz 2018 Tarihine Ertelenmiştir

 

21 Aralık 2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra:3)   uyarınca; Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunanlar dışındaki  diğer mükellefler ve işverenler için “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” adı altında tek bir beyanname verilmesine ilişkin zorunluluk 1 Temmuz 2018 tarihine ertelenmiştir.

 

Diğer taraftan 1 sıra numaralı “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği”ne göre Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için söz konusu uygulama (Haziran ayında verilmesi gereken beyannameler dahil olmak üzere) 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren başlamıştır. Bu defa yapılan değişiklik ile de diğer mükellefler ve işverenler için 01.01.2018 tarihinde başlayacağı açıklanan uygulama başlangıç tarihi  1 Temmuz 2018 olarak belirlenmiştir. Söz konusu ertelemede Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler kapsam dışında bırakılmıştır.

 

Söz konusu Tebliğin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız

Saygılaırmızla