Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapılmasına Dair 15 Nolu Tebliğ Yayınlanmıştır 
 
5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 15 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına dair  Tebliğ ile ;
 
         1.   Hizmet ihracatı kapsamında Yabancı Bayraklı Gemilere yapılan bakım onarım için yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iadesi hizmet bedeli döviz olarak Türkiye’ye gelmeden yerine getirilmez hükmü değiştirilerek, yabancı bayraklı gemilerin tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde, geminin tersaneye giriş çıkış yaptığının Liman Başkanlığı tarafından verilecek belge ile tevsik edilmesi kaydıyla, istisna kapsamındaki hizmet nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin %50’si, hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belge aranmaksızın iade edilir. İade edilecek KDV’nin kalan kısmı, işleme ilişkin bedelin yarısının döviz olarak Türkiye’ye getirildiği oranda iade edilir, hükmü getirilmiştir.
 
      2.   Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna uygulanacak kuruluşlara “Adalet Bakanlığı” eklenmiştir.
 
 
     3.   2 sayılı listede yer alıp % 8 oranında KDV uygulanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG)  teslimlerinde (otogaz hariç),  doğan indirimli oran KDV iadelerinde cari dönemde de aylık nakit iade sistemi getirilmiştir.
 
         4.   Tebliğ ile mahsuben iadesi mümkün olan, Özel tüketim vergisine tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacaklarında ÖTV borçlarına mahsup yapılamayacağı hükmü getirilmiştir.
 
 
 
Tebliğin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
Lütfen TıklayınızSaygılarımızla