7061 Sayılı Kanun ile Emlak Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemelere İlişkin Açıklamalar Yapılmıştır

7061 Sayılı Kanun ile Emlak Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemelere İlişkin Açıklamalar Yapılmıştır
 
26 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 72 sıra numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 7061 sayılı Kanun’la Emlak Vergisi Kanununda gerçekleştirilen değişikliklerle ilgili açıklamalar yapılmıştır.
 
Bilindiği üzere ; 7061 sayılı Kanun’un 35. maddesiyle, Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 23. madde ile Takdir Komisyonları tarafından 2018 yılı için takdir olunan yüksek arsa ve arazi metrekare birim değerlerine %50 oranında üst sınır getirilmiştir.
 
Konuya ilişkin açıklamalar 18.12.2017 tarihinde  2017/83 sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştur.
 
Bu defa yayımlanan 72 nolu Tebliğ ile Emlak Vergisi Kanununa eklenen geçici 23 üncü maddenin uygulamasına yönelik hususlar örnekleri ile açıklanmış olup, söz konusu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
Lütfen Tıklayınız
 
Saygılarımızla