2018 Yılında Elde Edilecek Gelirlere İlişkin Olarak Gelir Vergisi Tarifesi 302 Nolu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği İle Açıklanmıştır2018 Yılında Elde Edilecek Gelirlere İlişkin Olarak Gelir Vergisi Tarifesi 302 Nolu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği İle Açıklanmıştır

Maliye Bakanlığı tarafından, 2018 yılında ücret ve ücret dışındaki gelirler için uygulanacak olan vergi tarifelerinin gelir dilimleri, 29 Aralık 2017 tarih ve Mükerrer 30285 nolu Resmi Gazete ’de  yayımlanan 302 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur.
 
2018 yılında ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi
 
Gelir dilimi Vergi oranı
14.800 TL’ye kadar % 15
34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası % 20
120.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, fazlası % 27
120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL, fazlası % 35
 
2018 yılında ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi
Gelir dilimi Vergi oranı
14.800 TL’ye kadar % 15
34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası % 20
80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, fazlası % 27
80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL, fazlası % 35
 


Saygılarımızla