Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Hadlere İlişkin Olarak 2017 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar Açıklanmıştır

Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Hadlere İlişkin Olarak 2017 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar Açıklanmıştır.
 
 
Maliye Bakanlığı tarafından, 2017 yılında uygulanacak olan Vergi Usul Kanunu’nun çeşitli maddelerinde yer alan istisna ve indirim rakamları,  2016 yılı için açıklanan % 3,83 oranı  dikkate alınmak suretiyle hesaplanmış ve 27 Aralık 2016 tarih 29931 sayılı Resmi Gazete ’de  yayımlanan 476 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.
 
Söz konusu tebliğdeki bilgiler çerçevesinde, 2017 yılında uygulanacak olan hadler ve miktarlara aşağıda yer verilmiştir.

Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan ve 1/1/2017 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Tutarlar 
 
MADDE NO – KONUSU 2017 Yılında
Uygulanacak  Tutar (TL)
 
MADDE 104 İlanın şekli  
  1- İlanın vergi dairesinde yapılması 2.000
  3- İlanın;  
   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması 2.000-200.000
   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması  200.000 ve üzeri
      
MÜKERRER     
MADDE 115 Tahakkuktan vazgeçme 24
MADDE 153/A Teminat tutarı 90.000
MADDE 177 Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri  
  1- Yıllık;  
  - Alış tutarı 170.000
  - Satış tutarı 230.000
   
  2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 90.000
  3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 170.000
MADDE 232 Fatura kullanma mecburiyeti 900
MADDE 252  Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 2,4
MADDE 313  Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 900
MADDE 343  En az ceza haddi  
    - Damga vergisinde                               11 
  - Diğer vergilerde  21
 
   
   

2017 yılında uygulanacak usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin tutarlar ayrı  sirkülerimizde duyurulmuştur.

Saygılarımızla