6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yurt Dışındaki Varlıkların Türkiye’ye Getirilmesine İlişkin İlave Açıklamalar Yapılmıştır.

2 Aralık 2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete ‘de "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)" yayımlanmıştır.
 
Bilindiği üzere 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7. maddesinin uygulanmasına ilişkin açıklamalara 1 seri no.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliğinin (VII) bölümünde yer verilmiştir. Bu tebliğ ile 6736 sayılı Kanunun 7. maddesi kapsamında “Yurt Dışından Türkiye’ye Getirilen Varlıklara ilişkin ilave açıklamalar yapılmıştır.

Açıklama metni'nin tamamına ulaşabilmek için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız.

Lütfen Tıklayın