6736 Sayılı Kanun Kapsamında Stok Beyanında Bulunanların Hesaplanan KDV’yi İade Listelerine Eklemelerine İlişkin Duyuru

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Stok Beyanında Bulunanların Hesaplanan KDV’yi İade Listelerine Eklemelerine İlişkin Duyuru
 
6736 Sayılı Kanunun 6. maddesinden faydalananların, kayıtlarında yer almayan emtia için hesaplanan Kdv’ yi iade listelerine eklenmelerine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca İnternet Vergi dairesi sayfasında  duyuru yayınlanmıştır.  
 
Buna göre , kayıtlarda yer almayan emtia dolayısıyla hesapladıkları KDV'yi beyan edip ödeyen ve bu vergiyi indirim hesaplarına intikal ettiren mükelleflerin iade listelerine kendi vergi numaralarını yazarak eklemeleri gerekmektedir.
 
Duyuru aşağıdaki gibidir.
 
1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliğin, VI/ A-5
(Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin İade Konusu Yapılıp Yapılamayacağı) Bölümünde  “yapılan açıklamalara göre; 6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinden faydalanarak, kayıtlarda yer almayan emtia dolayısıyla hesapladıkları KDV’yi beyan edip ödeyen ve bu vergiyi indirim hesaplarına intikal ettiren mükellefler tarafından, beyana konu emtianın, 3065 sayılı Kanun uygulamasında iade hakkı tanınan işlemlerde kullanılması durumunda, beyan edilerek ödenen ve indirim hesaplarına alınan söz konusu verginin yüklenilen verginin hesabında dikkate alınması ve dolayısıyla iade konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Öte yandan, makine, teçhizat ve demirbaşlar nedeniyle bahse konu uygulama kapsamında beyan edilerek sorumlu sıfatıyla ödenen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün olmadığından, bu verginin iadesi de söz konusu olmayacaktır.” denilmektedir.

Bu nedenle, kayıtlarda yer almayan emtia dolayısıyla hesapladıkları KDV’yi beyan edip ödeyerek, bu beyana konu emtiayı iade hakkı tanınan işlemlerde kullanması sonucu KDV iadesi talep eden mükellefler, KDV iade listelerine (indirilecek KDV ve yüklenilen KDV listelerine) “Satıcının Adı Soyadı/Unvanı” bölümüne “6736 sayılı Kanun Madde 6/1” “Vergi Kimlik Numarası” alanına “kendi vergi numarasını” yazarak eklemeleri gerekmektedir.
 
Saygılarımızla