2017 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belirlenmiştir

2017 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belirlenmiştir.
 
27 Aralık 2016 tarih 29931 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 47 sıra numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanacak olan (I), (II) ve (IV) sayılı motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri, belirlenmiştir.
 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 
A.(I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi 
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
 
 
I) Sayılı Tarife
Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)  
1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş  
 
 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri  
 1300 cm³ ve aşağısı 646,00 450,00 252,00 191,00 68,00  
 1301 - 1600 cm³ e kadar 1.035,00 776,00 450,00 318,00 122,00  
 1601 - 1800 cm³ e kadar 1.827,00 1.428,00 841,00 513,00 199,00  
 1801 - 2000 cm³ e kadar 2.878,00 2.217,00 1.303,00 776,00 306,00  
 2001 - 2500 cm³ e kadar 4.317,00 3.134,00 1.958,00 1.170,00 463,00  
 2501 - 3000 cm³ e kadar 6.019,00 5.236,00 3.271,00 1.760,00 646,00  
 3001 - 3500 cm³ e kadar 9.166,00 8.247,00 4.968,00 2.480,00 910,00  
 3501 - 4000 cm³ e kadar 14.411,00 12.444,00 7.329,00 3.271,00 1.303,00  
 4001 cm³ ve yukarısı 23.586,00 17.687,00 10.475,00 4.708,00 1.827,00  
 2-Motosikletler   
   100 -   250 cm³ e kadar 122,00 92,00 68,00 43,00 17,00  
   251 -   650 cm³ e kadar 252,00 191,00 122,00 68,00 43,00  
   651 -  1200 cm³ e kadar 646,00 385,00 191,00 122,00 68,00  
  1201 cm³ ve yukarısı 1.565,00 1.035,00 646,00 513,00 252,00  
 
B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
 (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
 
 Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)  
 
Azami Toplam Ağırlık 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş  
 1) Minibüs 776,00 513,00 252,00  
 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)  
  1900 cm³ ve aşağısı 1.035,00 646,00 385,00  
  1901 cm³ ve yukarısı 1.565,00 1.035,00 646,00  
 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)  
  25 kişiye kadar 1.958,00 1.170,00 513,00  
  26 - 35  kişiye kadar 2.348,00 1.958,00 776,00  
  36 - 45  kişiye kadar 2.613,00 2.217,00 1.035,00  
  46 kişi ve yukarısı  3.134,00 2.613,00 1.565,00  
 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)  
   1.500 kg'a kadar 697,00 463,00 228,00  
   1.501 -   3.500  kg'a kadar 1.408,00 817,00 463,00  
   3.501 -   5.000  kg'a kadar 2.115,00 1.760,00 697,00  
   5.001 - 10.000  kg'a kadar 2.348,00 1.995,00 936,00  
   10.001 - 20.000  kg'a kadar 2.821,00 2.348,00 1.408,00  
   20.001 kg ve yukarısı 3.529,00 2.821,00 1.640,00  
 
C.(IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
 Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
 
 Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 10 yaş 11 ve yukarı yaş
 Uçak ve helikopterler
   1.150 kg'a kadar 13.099,00 10.475,00 7.855,00 6.282,00
   1.151 -   1.800 kg'a kadar 19.653,00 15.718,00 11.789,00 9.430,00
   1.801 -   3.000 kg'a kadar 26.207,00 20.965,00 15.718,00 12.576,00
   3.001 -   5.000 kg'a kadar 32.762,00 26.207,00 19.653,00 15.718,00
   5.001 - 10.000 kg'a kadar 39.316,00 31.451,00 23.586,00 18.866,00
   10.001 - 20.000 kg'a kadar 45.870,00 36.694,00 27.517,00 22.008,00
   20.001 kg ve yukarısı 52.422,00 41.934,00 31.451,00 25.160,00
 
   
   
 
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 6. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşeme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.
 
Saygılarımızla