2017 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Açıklanmıştır

2017 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Açıklanmıştır.
 
25.12.2016 tarih ve 29931 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 78 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği’nde Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında arttırılmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiş olup, listelere sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.
 
Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir
 
Tebliğe ekli listelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

Lütfen Tıklayınız


Saygılarımızla