2017 Yılında Gerçekleşecek İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Uygulanacak İade Sınırı Belirlenmiştir

2017 Yılında Gerçekleşecek İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Uygulanacak  İade Sınırı Belirlenmiştir.
 
Maliye Bakanlığı tarafından, 2017 yılına ilişkin olarak indirimli orana tabi işlemlerden doğan  iade taleplerinde uygulanacak olan tutar , 27 Aralık 2016 tarih 29931 nolu  Resmi Gazete ’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9) ile  duyurulmuştur.
 
Buna göre, 2016 yılı için 20.600 TL olan, indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmı 2017 yılı için 21.400.-TL olarak uygulanacaktır.
 
 
Saygılarımızla