2017 Yılında Elde Edilecek Gelirlere İlişkin Olarak Gelir Vergisi Tarifesi 296 No'lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği İle Açıklanmıştır.

2017 Yılında Elde Edilecek Gelirlere İlişkin Olarak Gelir Vergisi Tarifesi 296 Nolu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği İle Açıklanmıştır.
 
Maliye Bakanlığı tarafından, 2017 yılında ücret ve ücret dışındaki gelirler için uygulanacak olan vergi tarifelerinin gelir dilimleri, 27 Aralık 2015 tarih ve 29931 nolu Resmi Gazete ’de  yayımlanan 296 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur.
 
2017 yılında ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi
 
Gelir Dilimi Vergi oranı
13.000 TL’ye kadar % 15
30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası % 20
110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, fazlası % 27
110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.950 TL, fazlası % 35
 
2017 yılında ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi
 
Gelir Dilimi Vergi oranı
13.000 TL’ye kadar % 15
30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası % 20
70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, fazlası % 27
70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL, fazlası % 35
 
Saygılarımızla