2017 Yılı İçin Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisine İlişkin İstisna Tutarları ve Tarife Açıklanmıştır2017 Yılı İçin Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisine İlişkin İstisna Tutarları ve Tarife Açıklanmıştır.
 
27 Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 48 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere, veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları ile uygulanacak tarife 2016 yılı için belirlenen % 3,83 yeniden değerleme oranında artırılmıştır.
 
Buna göre, 1/1/2017 tarihinden itibaren Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;
  • Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 176.600, TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 353.417 TL),
  • İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 4.068 TL,
  • Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14.03.2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 4.068 TL olarak dikkate alınacaktır.
 Kanunun 16. maddesi çerçevesinde 1/1/2017 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

 
Matrah Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla
İntikallerde
İvazsız İntikallerde
İlk                           210.000 TL için 1 10
Sonra gelen         500.000 TL için 3 15
Sonra gelen         1.110.000 TL için 5 20
Sonra gelen         2.000.000 TL için 7 25
Matrahın             3.820.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30

Tebliğin tamamına ulaşmabilmek için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız.Lütfen Tıklayınız

Saygılarımızla