Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru Süresi 27 Ağustos 2018 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

 
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru Süresi 27 Ağustos 2018 Tarihine Kadar Uzatılmıştır
 
31 Temmuz 2018 Tarihli Mükerrer 30495 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 2,3,4,7 ve 8. maddeleri ile 10. maddenin 6,7 ve 8. Fıkralarından yararlanmak için öngörülen başvuru, bildirim ve beyan süreleri süresi 27 Ağustos 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.
 
Buna göre
 
  • 2. maddedeki kesinleşmiş alacakların yapılandırılması,
  • 3. maddedeki kesinleşmemiş ve dava safhasındaki bulunan alacakların yapılandırılması ,
  • 4. maddedeki , inceleme ve tarhiyat safhasındaki işlemlere ilişkin alacakların yeniden yapılandırılması ,
  • 7. maddedeki Kesinleşmiş sosyal güvenlik alacaklarının yeniden yapılandırılması ,
  • 8. maddedeki ‘’ön değerlendirme , araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezalarının  yeniden yapılandırılması,
  • 10. maddenin 6,7,8. fıkralarında açıklanan yeniden yapılandırmalara
ilişkin başvuru süresi 27 Ağustos 2018 tarihine kadar uzatılmış olmaktadır.
 
 
Saygılarımızla