Personele yiyecek, giyinme, ısınma vb. sigortalının ihtiyacını gidermeye yönelik nakit olarak yapılan yardımlar ile ilgili genelge yayımlandı

Ayni yardım yiyecek, giyinme, ısınma vb. doğrudan sigortalının ihtiyacını gidermeye yönelik para olarak değil de mal veya hizmet olarak yapılan yardımlar olup, sigortalı personeline giyim yardımı adı altında nakit ödeme yapan işverenin bu yardımı ayni yardım değil nakdi yardım olacağından  bordroya yansıtılarak gelir vergisi, damga vergisi ve sigorta primine tabi tutulması gerekmektedir.
 
Aynı şekilde altının günlük değerinin belli olması ve her an piyasasında kolayca nakde dönüştürülebileceği ve bu sayede satın alma alternatifi sağlayacağı göz önüne alındığında altın olarak yapılan ödemeler nakit yardım olarak değerlendirilmesi sonucunda hatıra altınlarının sosyal veya kişisel bir ihtiyacın karşılanması maksadıyla verilmemiş olması, hatıra altınlarının tıpkı para gibi alışverişte kullanılabilecek bir ödeme aracı olması nedeniyle, hatıra altın tutarlarının ücret ödeme bordrolarına yansıtılmış olan bedeller üzerinden ilgili ayda sigorta primine esas kazanç tutarına dahil edilmesi, sigortalılara hatıra altın verildiğinin tespit edilmesi ancak ödeme bordrosunda gösterilmediği durumlarda altının verildiği ayın son günündeki Merkez Bankası satış fiyatı üzerinden hesaplanacak miktarının sigorta primine esas kazanç tutarına dahil edilmesi gerekmektedir.
 
Bu itibarla sigortalılara işverenlerince 1 Haziran 2016 tarihinden sonra, bayram, yılbaşı, 25 inci, 30 uncu veya 50 inci hizmet yılı gibi nedenlerle verilen altınların bedellerinin sigorta primine esas kazanç olarak kabul edilerek bordroya yansıtılarak gelir vergisi, damga vergisi ve sigorta primine tabi tutulması gerekmektedir.

 
Söz konusu 22.06.2016 tarih ve 2016/12 sayılı SGK Genelgesi aşağıdaki linkte sunulmuştur.

http://panel.setrow.com/stocksablon/471/files/2016%20SGK%20GENELGES%C4%B0%20ALTIN-S%C4%B0GORTA%20PR%C4%B0M%C4%B0.pdf