6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması hakkında Kanun 19.08.2016 tarihinde yayımlanmış olup genel olarak;
 
  • 2011 ila 2015 yıllarında matrah artırımı,
  • KDV ile gelir (stopaj) vergisi artırımı,
  • Emtia, makine teçhizat ve demirbaş kayıtlarının düzeltilmesi,
  • Kasa ile ortaklar cari ile bu kapsamdaki diğer alacakların beyanı,
  • 30.06.2016 itibariyle çeşitli kamu alacaklarının yapılandırılmasını,
  • Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması (varlık barışı),
Gibi konularda düzenleme yapılmıştır.
Konu hakkında mükelleflerimiz ilerleyen günlerde ayrıntılı olarak bilgilendirilecektir.
 
Saygılarımızla,