Personele yiyecek, giyinme, ısınma vb. sigortalının ihtiyacını gidermeye yönelik nakit olarak yapılan yardımlar ile ilgili genelge yayımlandı

Personele yiyecek, giyinme, ısınma vb. sigortalının ihtiyacını gidermeye yönelik nakit olarak yapılan yardımlar ile hatıra altın hediye edilmesi şeklinde sigortalıya sağlanan menfaatlerin ücret bordrosuna yansıtılması ve prime tabi tutulması ile ilgili T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Genelge yayımlandı.